luni, 16 februarie 2015

ÎNSCRIERI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 2015/2016

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CLASA PREGĂTITOARE:
                     
-          Copie + original certificat de naştere;
-          Copie + original carte de identitate părinţi (susţinători legali), copie hotărâre divorţ;
-          Folie de plastic;
-          Pentru copii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 01.09.2015 – 31.12.2015, părinţii vor putea face înscrierea pe baza rezultatului evaluării psihosomatice, în cazul în care copilul nu a frecventat la gărdinița evaluarea se face la sediul CMBRAE (în incinta Școlii nr.145)
-          Adeverinţă medicală cu menţiunea ”apt pentru școală”

PENTRU CRITERIILE GENERALE DE DEPARTAJARE SUNT NECESARE URMĂTOARELE ACTE:

-          Certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
-          Certificatul de deces al părintelui/părinţilor copilului;
-          Confirmarea fratelui/surorii care frecventează şcoala;

PENTRU CRITERIILE SPECIFICE DE DEPARTAJARE SUNT NECESARE URMĂTOARELE ACTE:

-          Copie de pe cartea de identitate a bunicilor/rudelor  cu adresa în circuscripția școlară;
-          Cofirmarea prin adeverină a înscrieii la grădiniţele din circumscripția școlară;
-          Confirmarea absolvirii Școlii Gimnaziale nr.27 de catre unul din fraţi/surori;
-          Adeverinţă de la locul de muncă , aflat in circumscriptia scolara,  al părintelui/părinţilor

PENTRU OBŢINEREA EVALUĂRII PSIHOSOMATICE DE LA CMBRAE ESTE NECESAR SĂ AVEŢI DE LA MEDICUL DE FAMILIE ADEVERINŢĂ ÎN CARE SĂ ATESTE „CLINIC SĂNĂTOS” -  „APT PENTRU ŞCOALĂ”          
PENTRU ANUL ŞCOLAR   2015 – 2016 SUNT PROPUSE:  
5 CLASE PREGĂTITOARE – 125 LOCURI

                                                   PERIOADA DE ÎNSCRIERE:                                                           
 
ETAPA I: 23.02.2015 – 13.03.2015
LUNI-VINERI: 8,00-20,00
SÂMBĂTĂ: 8,00-13,00
CONFORM GRAFICULUI AFIŞAT
ZIUA PORŢILOR DESCHISE” VA FI ÎN ZIUA DE 20 FEBRUARIE 2015
 ORELE 13,00-19,00
PENTRU MAI MULTE DETALII PUTEŢI ACCESA BLOGUL ŞCOLII: scoala27bucuresti.blogspot SAU SIT-UL:
www.edu.ro – inscrieri in invatamantul primar – informatii pentru parintiCLASA I   2015 – 2016 – NU SUNT LOCURI LIBEREBAZA MATERIALĂ A ŞCOLII:


21 săli de clasă şi cabinete
1 bibliotecă dotată cu 14000 volume disponibile
1 cabinet medical
1 cabinet stomatologic
1 cabinet consiliere psihopedagogică
1 cabinet metodic dotat cu internet, calculatoare, copiator, materiale didactice
1 sală de sport
1 laborator de fizică doatat cu internet, tablă interactivă, videoproiector, calculator, laptop, imprimantă.
1 laborator de biologie dotat cu claculator
1 laborator de chimie doatat cu calculator, internet
1 sală AeL cu 10 calculatoare si 1 server.  Calculatoare in fiecare sala de clasă               TEL VERDE : 0800816021

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu