miercuri, 2 iunie 2021

Cronicile Scolii 27 - nr.17

 Dragii noștri,

Ce baghetă magică ne-a dat Viața ca să putem transforma derizoriul în iubire, întâmplările de zi cu zi în amintiri prețioase, tăcerile în povești. Pe dedesubt toți tânjim să ne conectăm, să ne exprimăm, să ne unim. Trebuie doar să creăm cadrul și legăturile se țes.

Ne bucurăm să vă anunțăm că a apărut NUMĂRUL 17 al revistei CRONICILE ȘCOLII 27! Un număr în care am ales să punem lumina pe valori!

Mulțumim tuturor participanților la acest proiect!

Plecăm mai departe cu inima plină! <3

Editorii revistei:

elevii cls 7 A și D și prof. consilier școlar Eta Șerbănoiu,

având alături un număr impresionant de elevi, profesori, părinți și invitați.

Să trăim cu toții fericirea de a fi împreună, accesând linkul de mai jos:

Nr 17 Cronicile Școlii 27 :

http://cronicilescolii27.blogspot.com/2021/05/nr-17.html

Mulțumim! <3
duminică, 9 mai 2021

Ziua Europei

 Așa cum ne-am obișnuit deja, corul școlii noastre condus de dna prof. Georgiana Maria, ne-a pregătit o frumoasă surpriză. Alături de acești copii minunați s-a aflat și dna prof. Popa Flavia, care i-a îndrumat pe copiii școlii să realizeze o serie de lucrări tematice, îmbogățind materialul video. Felicitări tuturor!

https://youtu.be/RTkfCvuAkng

luni, 12 aprilie 2021

Ne mândrim cu...

 Victor Ștefan Bîtcă și Maria Andrada Gonț elevi din clasa a VI-a E. Sunt creatorii unui blog pe teme ecologice. Iată mesajul transmis de el:


”Blogul Green Teenz Eco este un blog despre ecologie unde puteți citi informații despre cum putem reduce poluarea și sfaturi despre o viață ‘’smart’’ dar si sănatoasă. Vrem să ne fiți alături, și de ce nu, să formam chiar o comunitate ! #impreunasuntemmaiputernici””

Vă invităm să accesați blogul urmând acest link: https://gteenzeco.blogspot.com/

Felicitări!!!

miercuri, 31 martie 2021

CRITERII SPECIFICE DE DEPARTAJARE PRIVIND ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021- 2022

 

 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.27

Nr. 722/16.03.2021

   

                                                                                              


CRITERII SPECIFICE DE DEPARTAJARE

PRIVIND ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR

PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021- 2022

 

 

Nr.

crt.

Criteriul

Documentul doveditor

1.

Bunicii sau rude apropiate ale preşcolarului au domiciliul în circumscripţia şcolară a unităţii noastre;

Declaraţie părinţi pe proprie răspundere că

minorul se află în grija bunicilor/ rudelor 

apropiate. 

Acte doveditoare ale gradului de rudenie și copie de pe cartea de identitate a acestora;

2.

Preşcolarul a frecventat cursurile grădiniţelor din circumscripţia unităţii noastre şcolare;

Confirmare prin adeverinţă de la grădiniță;

3.

Unul dintre fraţii copilului  a absolvit unitatea noastră şcolară;

Confirmare prin adeverinţă de la școală;

4.

Locul de muncă al părinţilor/al unui părinte/susţinători legal se află în circumscripţia unităţii noastre de învăţământ.

Confirmare prin adeverinţă de la locul de muncă.

 


 

miercuri, 17 martie 2021

Important!!! Clasa pregătitoare 2021-2022

 

CLASA PREGĂTITOARE 2021 – 2022

 

1.      ORDINUL NR. 3473 DIN 10.03.2021 PRIVIND  METODOLOGIA DE ÎNSCRIERE A COPIILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021-2022 ȘI ANEXA 2 – CALENDARUL ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021 – 2022;

 

2.       CIRCUMSCRIPȚIA ȘCOLII GIMNAZIALE NR.27:

 

v  ALEEA OTESANI NR. PARE SI IMPARE SECTOR 2

 

v  ALEEA PETRE ANTONESCU NR. PARE SI IMPARE SECTOR 2

 

v  SOS. COLENTINA NR. 2 A, B, C, D, 3 A, B, C, 5, 7-11, 13-15, 17 - 51 (NR. IMPARE), 23A, B, 25A, B, 27A SECTOR 2

 

v  STR. BANITEI NR. PARE SI IMPARE SECTOR 2

 

v  STR. BREBU NR. PARE SI IMPARE SECTOR 2

 

v  STR. CRISTEA MATEESCU NR. PARE SI IMPARE SECTOR 2

 

v  STR. GRIGORE IONESCU NR. 72-100 (NR. PARE SI IMPARE) SECTOR 2

 

v  STR. HALMEU NR. PARE SI IMPARE SECTOR 2

 

v  STR. ION ALEXE NR. PARE SI IMPARE SECTOR 2

 

v  STR. ION BERINDEI NR. 1-3, 5-10, 13-31, 33-54 SECTOR 2

 

v  STR. IRIMICULUI NR. 1, 2 SECTOR 2

 

v  STR. MASINA DE PAINE NR. 2, 2C, 4- 69 (NR.PARE SI IMPARE) SECTOR 2

 

v  STR. OTESANI NR. 1-15 (NR. PARE SI IMPARE), 17-23 (NR. IMPARE), 24-60 (NR. PARE SI IMPARE) SECTOR 2

 

v  STR. PETRE ANTONESCU NR. 1 -10 (NR. PARE SI IMPARE) SECTOR 2

 

v  STR. REINVIERII NR. PARE SI IMPARE SECTOR 2

 

v  STR. SANZIENI NR. PARE SI IMPARE SECTOR 2

 

v  STR. TEIUL DOAMNEI NR. 1-12, 14 SECTOR 2

 

v  STR. ZIDURI MOSI NR. PARE SI IMPARE SECTOR 2

 

3.      PLAN DE ȘCOLARIZARE APROBAT PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021 – 2022:

         4 CLASE PREGĂTITOARE CU 88 LOCURI

 

4.      CRITERIILE GENERALE DE DEPARTAJARE CARE SE APLICĂ ÎN SITUAȚIA ÎN CARE ÎNTR-O UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT NUMĂRUL CERERILOR DE ÎNSCRIERE PRIMITE DE LA PĂRINȚI  AL CĂROR DOMICILIU SE AFLĂ ÎN AFARA CIRCUMSCRIPȚIEI ȘCOLARE ESTE MAI MARE DECÂT NUMĂRUL DE LOCURI LIBERE, SUNT URMĂTOARELE:

a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;

b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;

c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;

d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.

 

5.      PERIOADA DE ÎNSCRIERE:            

ETAPA I: 29 MARTIE - 28 APRILIE 2021

LUNI-JOI: 8,00-18,00; VINERI 8,00-17,00

 

Art.13. (1) Înscrierea în învățământul primar se face prin depunerea unei cereri-tip de înscriere însoțită de documente justificative. 

(2) Cererea-tip de înscriere se poate completa online, transmite prin e-mail, prin poștă sau se poate depune la secretariatul unității de învățământ la care părintele dorește înscrierea copilului, în perioada prevăzută de Calendarul înscrierii în învățământul primar.

(3) În situația completării online a cererii de înscriere sau a transmiterii prin e-mail sau prin poștă, părintele va transmite unității de învățământ declarația-tip pe proprie răspundere, prevăzută în Anexa nr. 3 la prezenta Metodologie, cu privire la veridicitatea informațiilor completate în cerere, respectiv recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare, în situația menționată la art. 6 alin. (1).

(4) Validarea cererii-tip de înscriere este obligatorie și se face la unitatea de învățământ la care părintele solicită înscrierea sau prin intermediul mijloacelor electronice și constă în compararea datelor introduse în aplicația informatică cu documentele transmise de către părinte. Prezentarea de înscrisuri false se pedepsește conform legii și atrage pierderea locului obținut prin fraudă.

(5) În situația depunerii cererii-tip de înscriere și a documentelor justificative direct la unitatea de învățământ, verificarea și validarea datelor introduse se fac în prezența părintelui și a cel puțin unui membru din comisia de înscriere, conform programării realizate de către unitatea de învățământ.

 

PROGRAMAREA SE FACE LA NUMĂRUL DE TELEFON: 0212421645

 

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:

 

v  COPIE + ORIGINAL CERTIFICAT DE NAŞTERE;

v  COPIE + ORIGINAL CARTE DE IDENTITATE PĂRINŢI (SUSŢINĂTORI LEGALI)

v  COPIE HOTĂRÂRE   DIVORŢ – DACĂ ESTE CAZUL;

v  FOLIE DE PLASTIC;

v  PENTRU COPIII CARE ÎMPLINESC VÂRSTA DE 6 ANI ÎN PERIOADA 01.09.2021 – 31.12.2021, PĂRINŢII VOR PUTEA FACE ÎNSCRIEREA PE BAZA REZULTATULUI EVALUĂRII PSIHOSOMATICE ELIBERATĂ DE GRĂDINIȚA LA CARE A FOST ÎNSCRIS,  ÎN CAZUL ÎN CARE COPILUL NU A FRECVENTAT  GĂRDINIȚA  SAU A FOST PLECAT ÎN STRĂINĂTATE, EVALUAREA SE FACE LA SEDIUL CMBRAE (ÎN INCINTA ȘCOLII GIMNAZIALE  NR.145)

v  ÎN CAZUL ÎN CAZUL CARE SOLICITĂ ÎNSCRIEREA LA ALTĂ UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT DECÂT ȘCOALA DE CIRCUMSCRIPȚIE, PE LÂNGĂ DOCUMENTELE PREVĂZUTE MAI SUS PĂRINȚII DEPUN ȘI DOCUMENTE CARE DOVEDESC ÎNDEPLINIREA CRITERIILOR DE DEPARTAJARE, STABILITE ÎN METOTODOLOGIA DE ÎNSCRIERE A COPIILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR PENTRU ANUL 2021-2022.

v  SITUAȚII EXCEPȚIONALE: ÎN CAZUL CERERILOR DE AMÂNARE A ÎNSCRIERII, PĂRINȚII PREZINTĂ DOVADA SITUAȚIEI MEDICALE A COPILULUI, VOR DEPUNE CERERI – TIP LA I.S.M.B.

 

6.     IMPORTANT:

ART. 13

(9) Unitățile de învățământ informează părinții că ordinea în care se programează telefonic pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de înscriere sau în care se prezintă pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de înscriere nu presupune crearea unei liste de preînscriere și/sau acordarea unei priorități la înscriere. Informația este afișată la secretariatul unității de învățământ, la avizierul acesteia și pe site-ul școlii, dacă acesta există, și este comunicată direct părinților la momentul programării telefonice sau al prezentării pentru completarea/validarea cererii-tip de înscriere.

ART. 15

      (1) Inspectoratele școlare și unitățile de învățământ informează părinții prin afișare   la avizier și postare pe site-urile instituțiilor, după caz, cu privire la faptul că aplicația informatică nu permite înscrierea la mai multe unități de învățământ.

       (2) În cazul în care aplicația informatică semnalează că pentru copilul respectiv a mai fost depusă o cerere de înscriere la altă unitate de învățământ, înscrisă în baza de date, întrucât a fost validată, dosarul de înscriere nu este acceptat și rămâne valabilă opțiunea deja asumată pentru altă unitate de învățământ.

ART.49

 Prezentarea de înscrisuri false la înscrierea în clasa pregătitoare se pedepsește conform legii și atrage pierderea locului obținut prin fraudă.

 

7        PROGRAMUL DE EVALUARE  A DEZVOLTĂRII COPIILOR CARE ÎMPLINESC 6 ANI ÎN PERIOADA 01.09.2021 - 31.12.2021 ȘI CARE NU AU FRECVENTAT GRĂDINIȚA SAU AU REVENIT DIN STRĂINĂTATE ESTE ÎN INTERVALUL 22.03. 27.04.2021, PENTRU PROGRAMARE CMBRAE: TEL. 0318055040 SAU 0318055698 ȘI email: evaluareCP2021@cmbrae.ro

 

7.      TEL VERDE: 0800816021   ÎN PERIOADA: 29.03. - 04.06.2021