luni, 13 mai 2013

Bibliografie pentru concurs - specialitate: limba engleză


William Shakespeare: The Sonnets, Romeo and Juliet, Hamlet, Macbeth, A Midsummer Night’s Dream
Daniel Defoe: Robinson Crusoe
Jonathan Swift: Gulliver’s Travels
John Keats
S. T. Coleridge: The Rime of the Ancient Mariner
Jane Austen: Pride and Prejudice
Charles Dickens: Great Expectations, David Copperfield
Lewis Carroll: Alice’s Adventures in Wonderland
Thomas Hardy: Tess of the D’Urbervilles
Nathaniel Hawthorne: The Scarlet Letter
Walt Whitman: Leaves of Grass
Emily Dickinson
Mark Twain: The Adventures of Huckleberry Finn
Herman Melville: Moby Dick
Henry James: The Portrait of a Lady
Joseph Conrad: Heart of Darkness, Lord Jim
James Joyce: Ulysses
G. B. Shaw: Caesar and Cleopatra, Pygmalion
Virginia Woolf: Mrs Dalloway
F. S. Fitzgerald: The Great Gatsby
Ernest Hemingway: Short Stories
Eugene O’Neill: Mourning Becomes Electra
William Faulkner: Absalom! Absalom!
T.S. Eliot: Waste Land
William Golding: Lord of the Flies

N.B. Candidaţii vor avea în vedere posibilitatea formulării subiectelor sub forma unor comentarii de text / analize de text în perspectivă didactică. Acestea pot fi alese din alţi scriitori şi alte opere decât cele din lista minimală.

BIBLIOGRAFIE

A. ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII

1.   Baciu, I. 2004. Functional Categories in English. Vol. I. Nominal Categories. Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti
2.   Baciu, I. 2004. English Morphology: Word Formation. A Generative Perspective. Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti
3.   Bădescu, A. 1984 - sau orice altă ediţie. Gramatica limbii engleze, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică
4.   Cook, G. 1989. Discourse. Oxford University Press
5.   Foley, Mark and Hall, Diane. 2003. Advanced Learners' Grammar. Pearson Education Limited
6.   Gairns, R.et al. 1984. Working with Words. Cambridge University Press
7.   Graver, B.D. 1994. Advanced English Practice. Oxford University Press
8.   Leech, G. et al. 1975. A Communicative Grammar of English. Longman
9.   Hewings, Martin. 2009. Grammar for CAE and Proficiency. Cambridge University Press
10.                     Huddleston, R., Pullum, G.K. eds. 2002. The Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge: Cambridge University Press
11.                     Ieţcu, I. 2006. Discourse Analysis and Argumentation Theory: Analytical Framework and Applicatio., Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti
12.                     Mateescu, D. 2002. English Phonetics and Phonological Theory. Twentieth Century Approaches, E.U.B.
13.                     Quirk, R. et al. 1972. A Grammar of Contemporary English. Longman
14.                     Sorea, D. 2007. Pragmatics. Some Cognitive Perspectives, Bucureşti:Editura Universităţii din Bucureşti
15.                     Swan, M. 1996. Practical English Usage. Oxford University Press
16.                     Weir, C. 1990. Communicative Language Testing

B. DOMENII TEMATICE

1. Bradbury, Malcolm. 1992. The Modern American Novel, Second edition. Oxford: Oxford University Press
2.   Delaney, D., Ward, C. & Carla Rho Fiorina. 2003. Fields of Vision. Literature in the English Language. Longman.
3.   Gill, R. 1995. Mastering English Literature. Macmillan Press Ltd.
4.   Gower, R. 1990. Past into Present. Longman
5.   Sanders, A. 1994. The Short Oxford History of English Literature. Oxford University Press
6.   The Oxford Illustrated History of English Literature. 1994, Oxford University Press
7.   Lidia Vianu, 2004. The Desperado Age. Bucureşti: E.U.B
8.   The Modern British Novel, 1993. London: Secker and Warburg

TEMATICA PENTRU METODICA PREDĂRII LIMBII ENGLEZE

 • Metode, procedee şi tehnici moderne de predare a unei limbi străine
 • Teorii ale învăţării – aplicarea lor la învăţarea unei limbi străine
 • Învăţarea centrată pe elev – instruire diferenţiată
 • Învăţare activă
 • Predarea comunicativă - metode, procedee şi tehnici moderne de învăţare a unei limbi străine
 • Proiectarea unităţilor de învăţare, a lecţiilor şi a activităţilor de învăţare
 • Tipuri de activităţi
 • Tehnici de lucru în formarea şi dezvoltarea deprinderilor de scris, vorbit, citit şi ascultat
 • Abordarea integrată a deprinderilor de comunicare în cadrul orelor de limba engleză
 • Tehnici de management al clasei
 • Metode şi tehnici tradiţionale şi alternative de evaluare a rezultatelor şi randamentului şcolar; tipuri de teste
 • Modalităţi de înregistrare a progresului elevilor
 • Tehnici de producere a mesajelor scrise adecvate unor anumite contexte conform prevederilor programelor şcolare în vigoare ( paragraf/eseu narativ, descriptiv, argumentativ, reflexiv; texte funcţionale etc)
 • Predarea literaturii si a elementelor de cultură şi civilizaţie anglo-saxonă şi globală
 • Principii de evaluare a materialelor folosite în predarea limbii engleze

BIBLIOGRAFIE

1.   Delaney, D., Ward, C. & Carla Rho Fiorina. 2003. Fields of Vision. Literature in the English Language. Longman.
2.   Evans, Virginia. 2002. Successful Writing. Express Publishing
3.   Hadfield, J. 1990. Classroom Dynamics. Oxford University Press
4.   Harmer, J. 2001. The Practice of English Language Teaching. Pearson Education Limited
5.   Heaton, J. 1988. Classroom Testing. Longman
6.   Nunan, D. 1991. Language Teaching Methodology. Prentice Hall
7.   Stoica, A. 2003. Evaluarea progresului şcolar. De la teorie la practică. Humanitas Educaţional
8.   Underwood, M. 1987. Effective Class Management. Cambridge University Press
9.   Ur, P. 1996. A Course in Language Teaching
10.                     Scrivener, J., 1994. Learning Teaching, Macmillan
11.                     Scrivener, J., 2008. Learning Teaching, Macmillan
12.                     Nunan, D., 1993. Designing Tasks for the Communicative Classroom. Cambridge: Cambridge University Press
13.                     Nolasco, Rob, 1992. Writing. Oxford University Press, Oxford
14.                     Nunan, D., 1991. Language Teaching Methodology, Prentice Hall
15.                     Nunan, David, 1993. Designing Tasks for the Communicative Classroom. Cambridge University Press,Cambridge
16.                     O'Malley, J. Michael and Anna Uhl Chamot. 1993. Learning Strategies in Second Language Acquisition. Cambridge University Press, Cambridge
17.                     Underwood, M. 1989. Teaching Listening. Longman, Harlow
18.                     Ur, P. 1988. Grammar Practice Activities. Cambridge University Press, Cambridge
19.                     Wallace, C. 1992. Reading. Oxford University Press, Oxford
20.                     CADRUL EUROPEAN COMUN DE REFERINŢĂ PENTRU LIMBI. 2003

 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu