joi, 7 aprilie 2016

Informare MECTSAPEL

pentru selecția profesorilor în grupurile de lucru pentru elaborarea curriculumului pentru disciplinele / domeniile de studiu obligatorii din învățământul gimnazial
A. Obiectivele selecției:Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice organizează selecția profesorilor în vederea constituirii grupurilor de lucru pentru elaborarea curriculumului pentru disciplinele / domeniile de studiu obligatorii din învățământul gimnazial. Profesorii selectați vor desfășura activitățile de proiectare a programelor școlare pentru gimnaziu.
Grupurile de lucru, corespunzătoare disciplinelor / domeniilor de studiu vor fi formate din câte 15 cadre didactice de specialitate din învăţământul preuniversitar care dețin minimum gradul didactic II şi din cadre didactice de specialitate din învățământul universitar.

Pentru toate detaliile accesați www.edu.ro// apel selectie GLC_5_aprilie2016 vs4. pdf

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu