joi, 1 martie 2018

Criterii specifice de departajare


ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.27

Nr. 886/ 27.02.2018                                                                       NR. ISMB 4723 /____/27.02.2018


Text Box: AVIZ DE LEGALITATE
Serviciul Juridic al I.S.M.B.
 

 


                       

 

Criterii specifice de departajare

în vederea înscrierii în învăţământul primar,

pentru anul şcolar 2018-2019

aprobate în Consiliul de Administraţie din data de ______.2018

Nr. Crt.
Criteriul specific
Documente justificative
1.
Bunicii sau rude apropiate ale preşcolarului au domiciliul în circumscripţia şcolară a unităţii noastre;
Declaraţie părinţi pe proprie răspundere că
minorul se află în grija bunicilor/ rudelor 
apropiate. 
Acte doveditoare ale gradului de rudenie și copie de pe cartea de identitate a acestora;
2.
Preşcolarul a frecventat cursurile grădiniţelor din circumscripţia unităţii noastre şcolare;
Confirmare prin adeverinţă de la grădiniță;
3.
Unul dintre fraţii copilului  a absolvit unitatea noastră şcolară;
Confirmare prin adeverinţă de la școală;
4.
Locul de muncă al părinţilor/al unui părinte/susţinători legal se află în circumscripţia unităţii noastre de învăţământ.
Confirmare prin adeverinţă de la locul de muncă.

DIRECTOR,

VĂTUI SIMONA ALINA

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu