vineri, 29 martie 2013

Înscrierea în învăţământul primar 2013 - anunțuri importante


IMPORTANT !

ORDINEA ÎNSCRIERII NU REPREZINTĂ CRITERIU

 

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CLASA PREGĂTITOARE:

-         Cerere tip de înscriere;

-         Copie + original certificat de naştere;

-         Copie + original acte de identitate părinţi (susţinători legali), copie hotărâre divorţ;

-         Pentru copii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 01.09.2013 – 31.12.2013, părinţii vor depune o copie a rezultatului evaluării psihosomatice de la CMBRAE;

 

PENTRU CRITERIILE GENERALE DE DEPARTAJARE SUNT NECESARE URMĂTOARELE ACTE:

-         Certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;

-         Certificatul de deces al părintelui/părinţilor copilului;

-         Confirmare fratelui/surorii care frecventează şcoala;

 

PENTRU CRITERIILE SPECIFICE DE DEPARTAJARE SUNT NECESARE URMĂTOARELE ACTE:

-         Copie + originalul de pe contractul de închiriere;

-         Copie + originalul de pe viza de flotant;

-         Copie de pe cartea de identitate a bunicilor şi certificatele de naştere a părinţilor;

-         Cofirmarea înscrieii la grădiniţa Şcolii Gimnaziale nr.27;

-         Confirmarea absolvirii Şcolii Gimnaziale nr.27 de catre unul din fraţi/surori;

-         Adeverinţă de la locul de muncă al părintelui/părinţilor.

 

PENTRU OBŢINEREA EVALUĂRII PSIHOSOMATICE DE LA CMBRAE ESTE NECESAR SĂ AVEŢI DE LA MEDICUL DE FAMILIE ADEVERINŢĂ ÎN CARE SĂ ATESTE „CLINIC SĂNĂTOS”/ „APT PENTRU ŞCOALĂ”


PENTRU ANUL ŞCOLAR
2013 – 2014 SUNT PROPUSE
 4 CLASE PREGĂTIROARE

 
PERIOADA DE ÎNSCRIERE:

Etapa I: 02-22.04.2013
Luni-vineri: 8,00-20,00
Sâmbătă: 8,00-13,00
Conform graficului afişat


„ZIUA PORŢILOR DESCHISE”

 va avea loc în ziua de
30 martie 2013, între orele
9,00 – 15,00

 
ÎNSCRIEREA LA CLASA I:

ACTE NECESARE:

-         Cerere de la secretariat;

-         Copie + original certificat de naştere;

-         Copie + original acte de identitate părinţi (susţinători legali), copie hotărâre divorţ;

-         Pentru copii care împlinesc vârsta de 7 ani în perioada 01.09.2013 – 31.12.2013, părinţii vor depune o copie a rezultatului evaluării psihosomatice de la CMBRAE;

 

Depunerea cererilor de înscriere la clasa I se face direct la secretariatul şcolii, neexistând posibilitatea completării online.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu