marți, 20 noiembrie 2012

Raport asupra stării și calității învățământului în anul școlar 2011-2012 - I


IV.  Specificul unităţii de învăţământ în anul şcolar 2011/2012

 

                     În    anul   şcolar 2011-2012 şcoala noastră  a funcţionat în două schimburi, în 21 de clase, 4 laboratoare şi o sală de sport.

Au fost încadrate în şcoala 54 cadre didactice din care:

-          învăţători 19, profesori 29,

-          6 profesori cu baza la altă şcoală,

-          cadre suplinitoare 17, din care  profesori 10 şi învăţători 7,

-          educatori 3, din care 2 titulari şi un necalificat.

                      Regulamentul de Ordine Interioară a fost actualizat pe baza legislaţiei şcolare şi prelucrat la toate clasele.

                      Grădiniţa  a funcţionat cu program normal 8,00  - 12,00 cu un număr de 60 de copii şi 3 educatoare.

                   

  Conform opţiunilor elevilor şi părinţilor acestora şi resurselor umane şi materiale existente în şcoală elevii au participat la următoarele discipline opţionale:

   

CLASA
DENUMIREA OPŢIONALULUI
I A
ENGLISH PLANET
I B
ENGLISH PLANET
I C
ENGLISH PLANET
I D
ENGLISH PLANET
I E
ENGLISH PLANET
I F
ENGLISH PLANET
II A
ENGLISH PLANET
II B
ENGLISH PLANET
II C
ENGLISH PLANET
II D
ENGLISH PLANET
III A
MATEMATICĂ DISTRACTIVĂ
III B
MATEMATICĂ DISTRACTIVĂ
III C
MATEMATICĂ DISTRACTIVĂ
III D
MATEMATICĂ DISTRACTIVĂ
IV A
BUNELE MANIERE
IV B
MATEMATICĂ DISTRACTIVĂ
IV C
MATEMATICĂ DISTRACTIVĂ
IV D
MATEMATICĂ DISTRACTIVĂ
IV E
MATEMATICĂ DISTRACTIVĂ
V A
MUZICĂ ŞI NATURĂ
V B
MUZICĂ ŞI NATURĂ
V C
MUZICĂ ŞI NATURĂ
V D
MUZICĂ ŞI NATURĂ
PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
VI A
PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
VI B
MINUNATA LUME A NUMERELOR
VI C
PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
VII A
MEDIU, POLUAREA ŞI FACTORUL UMAN
VII B
MEDIU, POLUAREA ŞI FACTORUL UMAN
VII C
COMPLEMENTE DE GEOMETRIE
VII D
PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
VIII A
ROMÂNIA ŞI PRINCIPALELE REGIUNI TURISTICE
VIII B
ROMÂNIA ŞI PRINCIPALELE REGIUNI TURISTICE
VIII C
ROMÂNIA ŞI PRINCIPALELE REGIUNI TURISTICE

 

 

 

V.1. Discipline / domenii deficitare în acoperirea cu personal didactic calificat şi discipline / domenii cu personal didactic neutilizat / utilizat în alte domenii (supranumerar)

 

            Nu am avut în unitatea noastră discipline neacoperite cu personal didactic necalificat sau nespecializat. De asemenea, nu au fost cazuri de cadre didactice care au lucrat în alte domenii.

 

VI. 2.1. Inspecţia de specialitate

  • Floari Irina Andreea, inspecţie curentă gr.II, 20.03.2012, Foarte bine
  • Darie Cristian, inspecţie specială pentru obţinerea definitivatului, 24.04.2012, nota 10
  • Cozma Laura, preinspecţie înscriere Gr.II, 29.05.2012, Foarte bine
  • Vărzăruş Maria, inspecţie curentă, gr.I, 21.02.2012, foarte bine

 

 

Cursuri de formare continuă:

Numele si prenumele
Cursul absolvit
Nr. Credite/ore
VATUI ALINA
·         Manager de proiect- Bugetarea proiectelor– COMENIUS;
·         Gestionarea situatiilor de criza din scoala” –
CCD Bucuresti;
·         Calitate in Managementul Unitatii Scolare”
·         Formarea profesorilor de matematica in scocitatea cunoasterii – ISJ Bihor
·         Formarea competentelor in scoala- As. I.P- ODL Center
·         Curriculum centrat pe competente – programul IT&S
·         Utilizarea tablei interactive in educatie – Edu Class
·         Managementul clasei –Gestionarea situatiilor de criza
                                                             
24 ore
 
24 ore
 
 
72 ore/20 CPT
 
89 ore/25 CPT
 
 
4 CPT
 
11 CPT
 
5CPT
 
20 CPT
IONESCU
CONSTANTA
·         Educatie ecologica -  de la teorie la practica
CCD  Bucuresti
44 ore/
11 CPT
IONASCU
FLORENTINA
·         Formarea competentelor IT – ECDL – Euroaptitudini
·         Managementul clasei –Gestionarea situatiilor de criza
 
25 CPT
 
20 CPT
 
TITA RODICA
·         Formarea competentelor IT – ECDL – Euroaptitudini
25 CPT
OTARANU RALUCA
·         Formarea competentelor IT – ECDL – Euroaptitudini
·         Courses the Relation Amoug Science Religion – CCD Bucuresti
 
·         Competente in comuniucare, performanta in educatie
25 CPT
 
124 ore
 
 
25 CPT
MANEA
 IOANA
·         Formarea competentelor IT – ECDL – Euroaptitudini
·         Formarea profesorilor de matematica in scocitatea cunoasterii – ISJ Bihor
 
25 CPT
 
25 CPT
STATE ELENA
 
 
·         Management educational – As. Egomundi –
Calarasi
 
·         Calitate in managementul unitatii scolare-
CCD Prahova
·         Prevenirea coruptiei in educatie prin formare, informare si responsabilizare – Univ. Titu Maiorescu
·         Gestionarea situatiilor de criza in scoala –
CCD Bucuresti
·         Competente cheie TIC in curriculum scolar –
CNEE
·         Tinerii impotriva violentei – ISE
·         Managementul clasei –Gestionarea situatiilor de criza
·         Formarea competentelor in scoala- As. I.P- ODL Center
·         Curriculum centrat pe competente – programul IT&S
           
 
 
60 CPT
 
 
 
20 CPT
 
 
 
14CPT
 
 
24 ore
 
 
15 CPT
 
21 CPT
 
20CPT
 
4CPT
 
11CPT
GHICA
FLORENTINA
·         Curs Formator – Sc Training& Teaching Center
·         Formarea profesorilor de matematica in scocitatea cunoasterii – ISJ Iasi
·         Formarea competentelor IT – ECDL – Euroaptitudini
·         Management educational – As. Egomundi –
calarasi
60 ore
 
25 CPT
 
25 CPT
 
60  CPT
FLOARI IRINA
ANDREEA
·         Formarea competentelor IT – ECDL – Euroaptitudini
·         Utilizarea tablei interactive in educatie –
Edu Class
 
25 CPT
 
5 CPT
LUNGANU
CRISTINA
·         Ziua portilor deschise pentru copii- organizator MAI
 
IATAN
VASILICA
·         Formarea competentelor IT – ECDL – Euroaptitudini
        -Curs „Curriculum Centrat pe Competente” din cadrul „Programului I.T&S(  TIC       si Strategie  POSDRU/87/1.3/S/615150, iunie 2012;
        -Curs „Managementul clasei- Gestionarea situatiilor de criza” din cadrul „Programului I.T&S(  TIC siStrategie  POSDRU/615150,
       -Curs de perfectionare cu tema „LECTII FARA GHIOZDAN „- organizat de Organizatia „Salvati Copiii”, anul scolar 2011/2012;
       -Curs de perfectionare „ COPILUL cu ADHD” organizat de Centrul National de Sanatate Mintala si Lupta Antidrog impreuna cu „Lilli „ –modulul I  „ Ce este ADHD ? „ modulul II „ Cum vorbim cu parintii copilului cu ADHD; anul scolar 2011/2012;    
 
 
25 CPT
POPESCU
FELICIA
·         Formarea competentelor IT – ECDL – Euroaptitudini
·         Formarea competentelor in scoala- As. I.P- ODL Center
·         Curriculum centrat pe competente – programul IT&S
 
25 CPT
 
 
4CPT
 
11CPT

CANACHEU MIHAELA
·         Formarea competentelor IT – ECDL – Euroaptitudini
25 CPT
REITER MIHAELA
·         Formarea competentelor IT – ECDL – Euroaptitudini
25 CPT
POPESCU MARILENA
·         Formarea competentelor IT – ECDL – Euroaptitudini
·          
25 CPT
MOCANU ROXANA
·         Managementul clasei –Gestionarea situatiilor de criza
 
20 CPT
NECULAESCU CORINA
·         Managementul clasei –Gestionarea situatiilor de criza
20 CPT
GHERASIM MIRELA
·         Managementul clasei –Gestionarea situatiilor de criza
20 CPT
GÂNDAC DANIELA
·         Formarea competentelor in scoala- As. I.P- ODL Center
·         Curriculum centrat pe competente – programul IT&S
           
·         Formarea competentelor IT – ECDL – Euroaptitudini
·         Managementul clasei –Gestionarea situatiilor de criza
·         Formarea profesorilor de matematica in societatea cunoasterii – ISJ Bihor
 
4CPT
 
 
11CPT
 
 
25CPT
20CPT
 
25CPT

 

 

        Menţionăm buna colaborare a cadrelor didactice cu psihologul cabinetului de consiliere psihopedagogică.

           Comisia de formare continuă derulează PROIECTUL DE FORMARE CONTINUĂ CENTRATĂ PE ŞCOALĂ . In cadrul acestuia au fost organizate activităţi de formare, informare cu responsabilii ariilor curriculare şi catedrelor metodice şi traininguri de formare la nivelul şcolii.
 
 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu