vineri, 24 noiembrie 2017

RAPORT ASUPRA ACTIVITĂȚII DESFĂȘURATE ÎN ANUL ȘCOLAR 2016-2017


II.2. Relaţii comunitare

 

PUNCTE TARI
OPORTUNITĂŢI
- Comisia diriginţilor organizează  întâlniri cu reprezentanţi ai Poliţiei în scopul prevenirii delicvenţei juvenile.
-  întâlniri cu Consiliul Reperezentanţilor Părinţilor, Comitetele de părinţi pe clasă.
-  dezvoltarea relaţiei profesori-elevi-părinţi se realizează şi prin intermediul serbărilor şcolare,  excursiilor realizate de clase.
- contactele cu diverse instituţii pentru realizarea unor activităţi extracurriculare precum: excursii, vizite la muzee, planetariu, vizionări de spectacole, acţiuni caritabile cu cămine de bătrâni, orfelinate, etc, introduc elevii în mediul comunitar şi contribuie la socializarea lor.
-  contact permanent cu asociaţia  „Aurora”- ajutorarea copiilor aflaţi în dificultate.
-   legături de parteneriat cu Primăria şi diferite ONG-uri.
 
 
- disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii de a veni în sprijinul şcolii (Primărie, ONG, Biserică, Poliţie, instituţii culturale).
- cererea exprimată de Consiliul elevilor privind desfăşurarea de activităţi comune părinţi-profesori-elevi.
- schimburi de experienţă în activitatea educativă cu alte şcoli şi grădiniţe din sector.
 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu