vineri, 24 noiembrie 2017

RAPORT ASUPRA ACTIVITĂȚII DESFĂȘURATE ÎN ANUL ȘCOLAR 2016-2017


 

V.1. Discipline / domenii deficitare în acoperirea cu personal didactic calificat şi discipline / domenii cu personal didactic neutilizat / utilizat în alte domenii (supranumerar)

 

            În anul școlar 2016-2017 am funcționat cu o învățătoare necalificată. Am avut cazuri de concediu medical când am fost nevoiți să apelăm la personal didactic din școală și din afara școlii.

 

VI. Management, relaţii de colaborare, relaţii cu publicul, imagine, comunicare

 

VI.1. Stilul de conducere la nivelul şcolii

 

Conducerea şcolii noastre este asigurată de un Director şi un Director Adjunct. Directorul este preşedintele Consiliului de Administraţie, din care mai fac parte: Directorul Adjunct, două cadre didactice, doi reprezentanți ai părinţilor şi trei reprezentanți ai Consiliului Local și ai Primăriei Sectorului 2 Bucureşti. Liderii de sindicat participă cu statut de observator la întâlnirile de lucru ale Consiliului de Administraţie.

 Fiecare membru al acestuia are atribuţii specifice, trecute în fişa postului, iar hotărârile sunt luate prin vot deschis. Ele sunt comunicate Consiliului Profesoral şi personalului didactic auxiliar şi nedidactic.

Membrii Consiliului de Administraţie asigură rotaţia la conducere în timpul vacanţelor şcolare.

Pe perioada absenţei directorilor (deplasări în interesul şcolii) atribuţiile sunt preluate prin decizie internă de către membri ai Consiliului de Administraţie.

Eventualele probleme de comunicare sunt rezolvate amiabil prin discuţii interpersonale sau în cadrul Consiliului Profesoral.

Echipa managerială a rezolvat în şcoală orice nemulţumire apărută în rândul părinţilor, elevilor şi personalului şcolii. Între conducerea şi restul personalului şcolii nu au existat probleme de comunicare care să nu poată fi rezolvate amiabil.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu