miercuri, 13 ianuarie 2016

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 27


REGULAMENT  DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

 

Şcoala Gimnazială Nr. 27

Sector 2, BUCUREŞTI

 

An şcolar 2015-2016

 

 

 

 

APLICABIL ELEVILOR, PĂRINŢILOR/ REPREZENTANŢILOR LEGALI ȘI PERSONALULUI

ŞCOLII

 

 

 

Director,

Prof. Simona Alina Vătui

 

 

CUPRINS

 

CAPITOLUL I – Dispoziţii generale

 

CAPITOLUL II –Structura anului şcolar

 

CAPITOLUL III – Organizarea unităţii de învăţământ

Secţiunea1 – Conducerea unităţii

Secţiunea 2 Autoritatea Conducerii Şcolii

Secţiunea 3 Organisme funcţionale la nivelul Şcolii 27

 

CAPITOLUL IV Siguranţa şcolară şi climatul şcolar optim

 

CAPITOLUL V – Parteneri educaţionali

Secţiunea 1 – Părinţii

Secţiunea 2 Şcoala şi comunitatea

 

CAPITOLUL VI Evaluarea

Secţiunea 1 – Evaluarea rezultatelor elevilor

Secţiunea 2 Încheierea situaţiei şcolare

 

CAPITOLUL VII – Elevii

Secţiunea 1  – Dobândirea calităţii de elev

Secţiunea 2 -  Exercitarea calităţii de elev

Secţiunea 3Drepturile elevilor

Secţiunea 4Îndatoririle elevilor

Secţiunea 5Recompensarea elevilor

Secţiunea 6Sancţiunile aplicabile elevilor

Secţiunea 7Transferul elevilor

Secţiunea 8Încetarea calitaţii de elev al şcolii 27

 

CAPITOLUL VIII Personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic

 

  CAPITOLUL IXDispoziţii finale

 

Prescurtări:

LEN – Legea Educaţiei Naţionale,

MECȘ – Ministerul Educaţiei Cercetării și Științei

ROI - Regulament de Ordine Interioară,

RI – Regulament Intern

ROF – Regulament de organizare și funcționare

CA - Consiliu de Administraţie,

ROFUIP-Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de învăţământ Preuniversitar aprobat de M.E.N. prin O.M. 5115/15.12.2014

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu